Aantekeningen


Treffers 1 t/m 50 van 1,565

      1 2 3 4 5 ... 32» Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Cornelis Hendriks van Aerde was molenaar van Zundert. In die hoedanigheid verkocht hij, 60 jaar oud zijnde, op 4 maart 1600 een hofstede met huis en circa 10 a 12 roeden grond aan de ďplaatsĒ te Zundert aan Adriaan Raauws. Op 3 november 1597 had hij dit bezit gekocht. van Aerde, Cornelis Hendriks (I2592)
 
2 - 25-03-1669: Akte van schuldbekentenis aan Jan Anthonisse Backer vooraankoop van en stuk land en huis etc aan de Achterhoeksestraat.
- 14-03-1678: Akte van voogdij van 5 onmondige weeskinderen Niuwlaets.
- 04-03-1681: Akte van insolvente boedel van wijlen Hendrick Jans vanOosterbosch en huisvouw Maeijke Anthonis.
- 01-05-1682: Aantekening in de marge van akte van 25-03-1669 aangaandeschuld aan Michiel Jans echtgenoot van de weduwe van Jan de Backer doorde armenmeesters en curator van de insolvente boedel van wijlen Hendrickvan Oosterbosch en half van huisvrouw May Teunen. 
van Oosterbosch, Henricus Janssen (I5672)
 
3 - 25-03-1669: Akte van schuldbekentenis aan Jan Anthonisse Backer vooraankoop van en stuk land en huis etc aan de Achterhoeksestraat.
- 14-03-1678: Akte van voogdij van 5 onmondige weeskinderen Niuwlaets.
- 04-03-1681: Akte van insolvente boedel van wijlen Hendrick Jans vanOosterbosch en huisvouw Maeijke Anthonis.
- 01-05-1682: Aantekening in de marge van akte van 25-03-1669 aangaandeschuld aan Michiel Jans echtgenoot van de weduwe van Jan de Backer doorde armenmeesters en curator van de insolvente boedel van wijlen Hendrickvan Oosterbosch en half van huisvrouw May Teunen. 
Van Oosterbos, Henricus Janssen (I5714)
 
4 16-06-1684 in Zandvliet
In 1683 deken van de St Sebastiaensgilde te Essen
In 1705 Borgemeester van het ‚ewestkwartier" van Essen
Op 8 maart 1714 werd de inboedel verkocht (GAK 33F/65)
Op 15 november 1715 werd zijn sterfhuisrekening gemaakt (GAK 30F/24) 
Buijsen, Adrianus Janssen (I6106)
 
5 1602 in Essen
02-01-1608 in Essen
Hij was hereboer met enorm veel eigendommen. Hij bezat een hoeve teEssen, twee hoeven te Zundert en nog een huis in Essen op de Heuvel.
Dit huis werd bewoond door meier (soort boekhouder) Wouter Heijmans. 
Mous, Waltherius Janssen Christiaenssen (I6166)
 
6 1612 in Essen Heymans, Agnes Jan (I6066)
 
7 1613 in Essen Mous, Adriana Wouters Janssen (I6165)
 
8 1805 volgens trouwakte, 1802 volgens overlijdensakte Jumelet, Theuntje (Thona) (I1463)
 
9 1e kind van een tweeling (Adriaan) van Aerde, Cornelia Hendriks (I2582)
 
10 20 sept 1821? Broekma, Jeichien Reinders (I909)
 
11 20-11-1669; hervormde gemeente Roosendaal en Nispen Gezin F1539
 
12 25 jaar van Tichelt, Maria (I364)
 
13 2e kind van een tweeling. van Aerde, Adriaan Hendrik (I2569)
 
14 31-09-1885 op bidprentje ! van Eekelen, Martinus Leonardus (I3536)
 
15 52 jaar
Grafsteen: 21-09-1931
Akte: 23-09-1931 
Bogers, Antonius (I7)
 
16 6 jaar oud, ex Horendonk Bogaerts, Anna (I3274)
 
17 7 : Maria van Graefeyland, begraven te Zierikzee op 2 augustus 1764 (Bron: Boedelscheiding Marinus van Graafeiland, Weeskamer Zierikzee nr. 2294, 1781).
Maria was gehuwd (1) met N.N. de Bruine.
Maria is getrouwd te Zierikzee op 7 april 1760 (Bron: AF) (2) met Wolfert de Groot.
Maria was kennelijk een volle zuster van Marinus. Wanneer Stoffelina de Bruine overleed en hoe haar vader en haar echtgenoot heetten, is mij nog niet bekend.Saillant detail is dat Wolfert de Groot in 1782, inmiddels hertrouwd met Anna van der Eijk, een legaat ontving uit de erfenis van Marinus van Graafeiland van 60 ponden Vlaams. Ik vermoed dat Wolfert de Groot verwant was aan Neeltje Wolfertse de Groot, dochter van Wolfert Stoffelse de Groot en Grietie Witte, ged. Stavenisse 10-08-1710, ovl. Bruinisse 15-12-1783, in 1732 gehuwd met Daniel Janse Jumelet. (Bron: AF)
 
de Groot, Neeltje Wolphert (Wolfertse) (I533)
 
18 70jr oud ex Rietgoor, begraven in de kerk; Andreas de Wael is haartweede echtgenoot. Buijssen, Maria Dingemans (I6247)
 
19 85 jaar op 26-09-1831 Schrauwen, Adriaan (I3677)
 
20 A.J. Mens inventaris 2539, akte 30 Silvaij, Johannes (I967)
 
21 Aangegeven als Jan van Overveld van Overveld, Johannes (Jan) (I6729)
 
22 Aanname nog bevestigen Poldermans, Marinus Cornelissen (I1039)
 
23 Aanwezig ouders van de Bruidegom: Michel van Beek en Anne Ooms
Aanwezig ouders van de Bruid: Jean de Koningh en Catherine Aertsen 
Gezin F777
 
24 Act, executed before the bench of aldermen 14-04-1798; nr. 52.141. Staat, inventaris en taxatie van de goederen van Maria van den Brek, weduwe van de op 3 november 1795 onder Etten overleden Adriaan Timmermans, voor hun kind Adriaan en voor haar moeder Adriana van den Enden, weduwe van Hendrik van den Broek. Bron: Schepenprotocollen Rucphen 1711-1810. Broek, Maria van den (I2086)
 
25 Adamus Coninckx Coninckx, Adam Jacobsen (I5500)
 
26 Adriaan wonende: Boomdijk A106; Lauwrina wonende: Molenweg C78.
In 1992, waren Adriaan en Rina 60 jaar getrouwd. Ze vierden dit in het Bejaardentehuis 't Opper in Bruinisse. Adriaan was in het begin van hun huwelijk knecht op de BRU 6 van D. van den Berg en Zoon. Ze hebben daarna een tijd in Philippine gewoond. Adriaan was agent bij de mosselcentrale en in 1946 moest hij een andere standplaats kiezen. Ze verhuisden toen naar Tholen. Een aantal jaren later zijn ze verhuisd naar Bruinisse. 
Gezin F321
 
27 Adriaen Henricks van Aert wordt in de jaren 1686 - 1686 vermeld bij een civiele zaak voor de Hoofd- en Leenbank van Breda als wonend te Hoeven.
Op 23 januari 1682 verkocht Adriaen Hendricks van Aert, als weduwnaar, met zijn kinderen zijn deel in de molen van Kalmthout aan Jan van Huijsen, die het weer doorverkocht aan de abdij van Tongerlo. 
van Aerde, Adriaan Hendrik Cornelis (I2587)
 
28 Adriaen Jansen Hagens wonende te Oostelaar Gezin F2480
 
29 Adriaen van Bavel was landbouwer te Heerle, waar hij op het Noordeindeeen hoeven met 23 gemeten land bezat, afkomstig van zijn schoonvaderCornelis de Ruijter. Van Bavel, Adrianus Janssen (I5870)
 
30 Adriana uit Etten, Gastel. Naam verschillend geschreven als:
Adriana Lipse
Adriana Philipse
Adriana Philippe
Adriaantje Flips 
Philips, Adriana (I3644)
 
31 Adrianus van Tiggelen, geboren 16 Maart 1715, landbouwer op de hoeve de Plas onder Moerstraten, schepen van Moerstraten (1765), overleden aldaar op 8 December 1770 ("lenta tabe exhaustus"). Blijkens het cijnsboek van Moerstraten van 1784 bezat zijn weduwe de beide hoeven de Groote en de Kleine Plas met omliggend land (in totaal 107 gemeten). van Tiggelen, Adrianus (I55)
 
32 Adriene Jumelet Joyce (I6354)
 
33 Akte 209: 17 jul 1878: Boedelscheiding van de nalatenschappen van Johannes Huijps, Catharina Cools en Adrianus Huijps, ten verzoeke van Willem van Aart te Wouw, gehuwd met Joanna Elisabeth Huijps, en als voogd over Elisabeth Huijps, Antonia Huijps te Roosendaal, en Petrus Kools aldaar als toeziend voogd over gezegde minderjarige; van Aart, Wilhelmus (Willem) (I45)
 
34 Akte 21 van Aert, Joannes (I2561)
 
35 Akte 284: transport door Henricus Wilhelmus Adrianus Stadhouders aan Lambertus Bogers; beiden wonende te Roosendaal; van onroerend goed, gelegen te Roosendaal; koopsom fl. 525,-- Bogers, Lambertus (I6826)
 
36 Akte van Schout en Schepenen te Essen gedateerd 30-05-1686:
Op de Rouwmoershoeve, Spillebeekschen Moer, tussen Essen en Huijbergen,ten
huize van Hendrick Anthonis Coppens en Maria Thomas van de Langereijt,
huisvrouw, zijn op 23-05-1686 (Hemelvaartsdag) bij zonsondergang tijdenseen ruzie slaags geraakt, Anthonis Hendricx van Osterbosch en JacobJanssen van Oirschot.
Anthonis had een mes getrokken en is driemaal door Jacob "met een dickenhout of clippel" op het lichaam geslagen.
Anthonis is de volgende morgen bij zonsopgang (24-05-1686) aan zijnverwondingen overleden.
Volgens het Begraafboek van de Kerk van Rucphen werd hij "delatus -later" op
het Kerkhof van Rucphen begraven.
In akte gedateerd 29-11-1709 te Roosendaal geeft Marijnus eengetuigenverklaring van een vechtpartij en wordt beschreven als "zijndein de dartiger jaren". 
Van Oosterbosch, Anthonius Hendrik (I5674)
 
37 Akte van Schout en Schepenen te Essen gedateerd 30-05-1686:
Op de Rouwmoershoeve, Spillebeekschen Moer, tussen Essen en Huijbergen,ten
huize van Hendrick Anthonis Coppens en Maria Thomas van de Langereijt,
huisvrouw, zijn op 23-05-1686 (Hemelvaartsdag) bij zonsondergang tijdenseen ruzie slaags geraakt, Anthonis Hendricx van Osterbosch en JacobJanssen van Oirschot.
Anthonis had een mes getrokken en is driemaal door Jacob "met een dickenhout of clippel" op het lichaam geslagen.
Anthonis is de volgende morgen bij zonsopgang (24-05-1686) aan zijnverwondingen overleden.
Volgens het Begraafboek van de Kerk van Rucphen werd hij "delatus -later" op
het Kerkhof van Rucphen begraven.
In akte gedateerd 29-11-1709 te Roosendaal geeft Marijnus eengetuigenverklaring van een vechtpartij en wordt beschreven als "zijndein de dartiger jaren". 
VAN OOSTERBOSCH, Anthonius Hendrik (I5718)
 
38 Alg. begraafplaats Bruinisse Berge, Lauwrina Jacoba (Rina) van den (I765)
 
39 Algemene Begraafplaats Stapelshofweg Zierikzee Jumelet, Jannetje (I4320)
 
40 Andere getuige Catharina Bogarts ? Konings, Cornelia (I386)
 
41 Antonia van Beethoven van Beethoven, Antonetta (I4853)
 
42 Antonia: Geboren te Roosendaal, wonende te Essen Gezin F32
 
43 Antonius Geersen Geerts, Antonius (I4905)
 
44 Antonius Wijte, waarschijnlijk de vader van Pitronella Wijte, ivm getuige bij doop zoon Antonius. Wijte, Antonius Pietersen (I3552)
 
45 Tenminste nog √©√©n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Levend (I474)
 
46 Bastiaen SIMONS weduwnaar van Dingena Peeter MUTSAERTS, verkoopt kamers,kelder en winkel in de Beliestraat aan, Stoffel Geertsen Mutsaerts, Dymphna Peeters Janssen (I6126)
 
47 Bastiaen Simons, weduwnaar van Dingena Peeter Mutsaerts, verkooptkamers, kelder en winkel in de Beliestraat aan Stoffel Geertsen in 1675
(GAK 3 S/175) 
Janssen, Sebastianus Simons (I6110)
 
48 begr 5-12-1988 A.dam begrpl.Nieuw Oosterbr.br.pers.krt. Reinhoud, Henriette Adriaantje (I7531)
 
49 Begraafplaats Charlois Charloisse Lagedijk 680 Rotterdam Hoogstad, Apollonia Maria (I1797)
 
50 Begraafplaats Kitskinderscheweg 1 Kapelle Jumelet, Jacobus (I763)
 

      1 2 3 4 5 ... 32» Volgende»